Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người dùng trên trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của bạn.

 1. Thông tin thu thập:
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc khác khi bạn đăng ký nhận tin tức hoặc tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi.
  • Thông tin về việc sử dụng trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập cũng có thể được thu thập để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 2. Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, gửi thông tin, cập nhật tin tức và phản hồi cho các yêu cầu của bạn.
  • Thông tin có thể được sử dụng để cải thiện nội dung, quảng cáo và trải nghiệm người dùng trên trang web.
 3. Bảo mật thông tin:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn hoặc nếu có yêu cầu pháp luật.
 4. Quyền lợi của bạn:
  • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.
  • Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các liên kết hủy đăng ký có sẵn trong email hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp.
 5. Sự đồng ý:
  • Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác và các thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có sự thay đổi này được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều chỉnh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi.

Trân trọng