Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Làm Tiếp Thị Liên Kết với Shopee

Tiếp thị liên kết trên Shopee là một cách hiệu quả để kiếm thu nhập từ việc giới thiệu sản phẩm cho người mua. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách bắt đầu:

Bước 1: Đăng Ký Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết Shopee

1.1 Truy Cập Trang Tiếp Thị Liên Kết Shopee:

1.2 Đăng Ký Chương Trình:

 • Đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết Shopee bằng cách điền thông tin yêu cầu.

Bước 2: Chọn Sản Phẩm để Quảng Bá

2.1 Truy Cập Trang Đối Tác Tiếp Thị:

 • Sau khi đăng ký và được chấp nhận, truy cập trang đối tác tiếp thị của Shopee để lấy mã liên kết.

2.2 Chọn Sản Phẩm để Quảng Bá:

 • Tìm và chọn sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm mà bạn muốn quảng bá.

Bước 3: Lấy Mã Liên Kết

3.1 Chọn Mã Liên Kết:

 • Chọn một hoặc nhiều sản phẩm và nhấn nút “Lấy Liên Kết” để sinh mã liên kết của bạn.

3.2 Sử Dụng Mã Liên Kết Trong Chiến Dịch:

 • Sử dụng mã liên kết này trong các chiến dịch tiếp thị của bạn, bao gồm bài viết trên blog, video trên YouTube, hoặc bất kỳ nền tảng nào bạn sử dụng.

Bước 4: Tạo Nội Dung Hấp Dẫn

4.1 Tạo Nội Dung Chất Lượng:

 • Tạo nội dung chất lượng và hấp dẫn về sản phẩm, có thể là bài viết, video, hoặc hình ảnh.

4.2 Chú Ý đến SEO:

 • Sử dụng từ khóa liên quan để tối ưu hóa nội dung của bạn cho công cụ tìm kiếm.

Bước 5: Chia Sẻ Liên Kết

5.1 Chia Sẻ Trên Mạng Xã Hội:

 • Chia sẻ liên kết qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter.

5.2 Sử Dụng Công Cụ Quảng Bá:

 • Sử dụng các công cụ quảng bá như Google Ads, Facebook Ads để tăng cường hiệu suất tiếp thị.

Bước 6: Theo Dõi và Tối Ưu Hóa

6.1 Theo Dõi Hiệu Suất:

 • Sử dụng công cụ theo dõi liên kết hoặc phần thống kê của Shopee để theo dõi hiệu suất chiến dịch.

6.2 Tối Ưu Hóa Chiến Dịch:

 • Dựa vào dữ liệu theo dõi để tối ưu hóa chiến dịch, tăng cường các chiến lược hoạt động.

Bước 7: Nhận Thưởng và Thanh Toán

7.1 Kiểm Tra Doanh Thu:

 • Kiểm tra doanh thu và số lượng đơn hàng thông qua bảng theo dõi liên kết Shopee.

7.2 Nhận Thưởng và Thanh Toán:

 • Nhận thưởng từ Shopee dựa trên số lượng đơn hàng đã tạo ra thông qua liên kết của bạn.

Nhớ rằng việc thành công trong tiếp thị liên kết đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Tạo nội dung chất lượng và tối ưu hóa chiến dịch của bạn để tăng cơ hội kiếm thu nhập từ tiếp thị liên kết trên Shopee.

Related Posts