Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Làm Tiếp Thị Liên Kết với Amazon

Tiếp thị liên kết trên Amazon là một cách hiệu quả để kiếm thu nhập bằng cách quảng bá sản phẩm và nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch được tạo ra thông qua liên kết của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Đăng Ký Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết Amazon

1.1 Truy Cập Amazon Affiliate Program:

1.2 Điền Thông Tin Yêu Cầu:

 • Điền thông tin cá nhân và thông tin về trang web hoặc nền tảng bạn sẽ sử dụng để quảng bá sản phẩm.

1.3 Đọc và Đồng Ý với Điều Khoản:

 • Đọc và đồng ý với các điều khoản của chương trình tiếp thị liên kết Amazon.

Bước 2: Chọn Sản Phẩm để Quảng Bá

2.1 Truy Cập Trang Đối Tác Amazon:

 • Sau khi đăng ký thành công, truy cập trang Amazon Associates để lấy mã liên kết và chọn sản phẩm.

2.2 Chọn Sản Phẩm hoặc Danh Mục:

 • Chọn sản phẩm cụ thể hoặc danh mục sản phẩm mà bạn muốn quảng bá.

Bước 3: Lấy Mã Liên Kết

3.1 Chọn Mã Liên Kết và Banner:

 • Chọn sản phẩm và nhấn nút “Liên kết đến sản phẩm” để lấy mã liên kết và banner.

3.2 Tùy Chỉnh Mã Liên Kết (Tùy Chọn):

 • Bạn có thể tùy chỉnh mã liên kết để thêm vào các chiến dịch cụ thể và theo dõi hiệu suất.

Bước 4: Tạo Nội Dung Hấp Dẫn

4.1 Tạo Nội Dung Chất Lượng:

 • Tạo nội dung chất lượng và hấp dẫn về sản phẩm, bao gồm bài viết trên blog, video trên YouTube, hay bài đánh giá.

4.2 Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng Sản Phẩm:

 • Nếu có thể, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn với sản phẩm để tạo sự tin tưởng.

Bước 5: Chia Sẻ Liên Kết

5.1 Chia Sẻ Trên Nền Tảng Xã Hội:

 • Chia sẻ liên kết và nội dung của bạn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram.

5.2 Sử Dụng Email Marketing (Tùy Chọn):

 • Nếu có danh sách email, sử dụng email marketing để chia sẻ sản phẩm và liên kết.

Bước 6: Tối Ưu Hóa Chiến Dịch

6.1 Theo Dõi Hiệu Suất:

 • Sử dụng công cụ theo dõi liên kết Amazon hoặc thống kê của Amazon để theo dõi hiệu suất chiến dịch.

6.2 Tối Ưu Hóa Chiến Dịch:

 • Dựa vào dữ liệu theo dõi để tối ưu hóa chiến dịch, tăng cường chiến lược hoạt động.

Bước 7: Nhận Thưởng và Thanh Toán

7.1 Kiểm Tra Doanh Thu:

 • Kiểm tra doanh thu và số lượng đơn hàng thông qua trang theo dõi liên kết Amazon.

7.2 Nhận Thưởng và Thanh Toán:

 • Nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch được tạo ra thông qua liên kết của bạn.

Nhớ rằng, để thành công trong tiếp thị liên kết, bạn cần cung cấp giá trị cho người đọc và tập trung vào chất lượng nội dung. Thực hiện các chiến lược tối ưu hóa để tăng cường khả năng kiếm thu nhập từ chương trình tiếp thị liên kết Amazon.

Related Posts