Hướng dẫn cách bán áo thun với amazon

Để bán áo thun trên Amazon, bạn cần tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết của Amazon hoặc sử dụng dịch vụ Amazon Merch để tạo và bán sản phẩm in áo thun của riêng bạn. Dưới đây là hướng dẫn cách bạn có thể bắt đầu:

Bán Áo Thun thông qua Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết Amazon:

Bước 1: Đăng Ký Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết Amazon

 1. Truy Cập Trang Đăng Ký:
 2. Điền Thông Tin Yêu Cầu:
  • Điền thông tin cá nhân và chọn cách bạn sẽ quảng bá sản phẩm (blog, website, mạng xã hội, v.v.).
 3. Chọn Sản Phẩm (Áo Thun):
  • Tìm và chọn sản phẩm áo thun để quảng bá thông qua chương trình tiếp thị liên kết.
 4. Lấy Mã Liên Kết:
  • Lấy mã liên kết và bắt đầu chia sẻ liên kết trên các nền tảng trực tuyến.

Bước 2: Tạo Nội Dung Hấp Dẫn

 1. Xây Dựng Website hoặc Blog (Tùy Chọn):
  • Tạo một website hoặc blog về thời trang, chia sẻ xu hướng, và đánh giá về áo thun.
 2. Tạo Nội Dung Chất Lượng:
  • Viết bài viết, đánh giá sản phẩm, hoặc tạo video liên quan đến áo thun để thu hút độc giả.
 3. Chia Sẻ Trên Mạng Xã Hội:
  • Chia sẻ liên kết và nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook, Twitter.

Bước 3: Theo Dõi và Tối Ưu Hóa

 1. Theo Dõi Hiệu Suất:
  • Sử dụng công cụ theo dõi liên kết Amazon hoặc thống kê của Amazon để theo dõi hiệu suất chiến dịch.
 2. Tối Ưu Hóa Chiến Dịch:
  • Dựa vào dữ liệu theo dõi để tối ưu hóa chiến dịch, tăng cường chiến lược hoạt động.

Bán Áo Thun thông qua Amazon Merch:

Bước 1: Đăng Ký Dịch Vụ Amazon Merch

 1. Truy Cập Amazon Merch:
 2. Điền Thông Tin Yêu Cầu:
  • Điền thông tin cá nhân và thông tin thanh toán.

Bước 2: Thiết Kế Áo Thun

 1. Sử Dụng Công Cụ Thiết Kế Amazon Merch:
  • Sử dụng công cụ thiết kế của Amazon Merch để tạo mẫu áo thun.
 2. Chọn Kích Thước và Màu Áo Thun:
  • Chọn các tùy chọn về kích thước, màu sắc và kiểu dáng của áo thun.

Bước 3: Đặt Giá và Mô Tả

 1. Đặt Giá Sản Phẩm:
  • Đặt giá cho áo thun của bạn. Amazon sẽ tính phí sản xuất và in áo từ giá bạn đặt.
 2. Viết Mô Tả Sản Phẩm:
  • Viết mô tả mô tả ngắn về áo thun, có thể bao gồm thông tin về thiết kế và chất liệu.

Bước 4: Xác Nhận và Xuất Bản

 1. Xác Nhận và Đợi Phê Duyệt:
  • Xác nhận thông tin sản phẩm và đợi Amazon Merch xác nhận và phê duyệt sản phẩm của bạn.
 2. Xuất Bản Sản Phẩm:
  • Khi được phê duyệt, sản phẩm sẽ được xuất bản và hiển thị trên Amazon.

Lưu ý rằng để bán áo thun trên Amazon Merch, bạn cần đợi được chấp nhận vào chương trình và có một số giới hạn về việc tạo sản phẩm. Tham gia cả hai chương trình tiếp thị liên kết và Amazon Merch có thể giúp bạn tối ưu hóa cơ hội bán hàng và kiếm thu nhập từ áo thun trên Amazon.

Related Posts