Hướng dẫn cách sử dụng photoshop cơ bản

Dưới đây là một hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop cơ bản để bạn có thể bắt đầu làm quen với giao diện và các chức năng cơ bản của phần mềm:

1. Mở Hình Ảnh:

 • Mở Photoshop và chọn “File” > “Open” để mở hình ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa.

2. Các Công Cụ Cơ Bản:

 • Chọn (V): Dùng để chọn phần của hình ảnh.
 • Bút (P): Sử dụng để vẽ và vô hiệu hóa phần nào đó của hình ảnh.
 • Làm Mềm (E): Giúp làm mềm các đường nét hoặc tạo hiệu ứng mờ.
 • Chuyển (M): Dùng để di chuyển các đối tượng trên hình ảnh.

3. Layers (Tầng):

 • Layers cho phép bạn làm việc với từng phần của hình ảnh một cách độc lập. Sử dụng cửa sổ “Layers” để thêm, xóa, hoặc chỉnh sửa layers.

4. Các Công Cụ Chỉnh Sửa Hình Ảnh:

 • Crop (C): Cắt hình ảnh thành kích thước mong muốn.
 • Resize (Ctrl + T): Thay đổi kích thước của hình ảnh hoặc layer được chọn.
 • Adjustments (Image > Adjustments): Tích hợp các chỉnh sửa màu sắc và độ tương phản.

5. Text (Văn Bản):

 • Horizontal Type Tool (T): Chọn công cụ văn bản để thêm chữ vào hình ảnh.
 • Character (Window > Character): Mở cửa sổ để chỉnh sửa font, kích thước, màu sắc, và căn chỉnh văn bản.

6. Filter (Lọc) và Effects (Hiệu Ứng):

 • Filter (Filter): Áp dụng các hiệu ứng đặc biệt cho hình ảnh.
 • Layer Styles (Window > Layer Styles): Thêm đổ bóng, nét đứt, và các hiệu ứng khác cho layers.

7. Undo và Redo:

 • Sử dụng Ctrl + Z để undo và Ctrl + Shift + Z để redo.

8. Save và Export:

 • Save (Ctrl + S): Lưu lại tài liệu Photoshop để tiếp tục chỉnh sửa sau này.
 • Export (File > Export): Chọn các tùy chọn xuất file ảnh tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

9. Zoom và Hand Tool:

 • Zoom In/Out (Ctrl + “+”/”-“): Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh.
 • Hand Tool (H): Di chuyển hình ảnh khi đã phóng to.

10. Tìm Hiểu Thêm:

 • Photoshop Tutorials: Có nhiều hướng dẫn trực tuyến về cách sử dụng Photoshop trên các trang web như Adobe và YouTube.

Hãy nhớ rằng Photoshop là một công cụ mạnh mẽ và có nhiều tính năng. Việc sử dụng và làm quen với các tính năng này sẽ đòi hỏi thời gian và thực hành. Đừng ngần ngại thử nghiệm và khám phá để nâng cao kỹ năng của bạn.

Related Posts