Tích hợp TikTok Shop là một cách hiệu quả để bán sản phẩm trực tiếp trên nền tảng TikTok

1. Tạo Tài Khoản TikTok Business:

  • Đảm bảo rằng bạn đã chuyển tài khoản TikTok của mình thành tài khoản kinh doanh. Điều này cho phép bạn sử dụng các tính năng kinh doanh, bao gồm TikTok Shop.

2. Kết Nối TikTok Shop:

  • Trong phần “Settings” của tài khoản TikTok Business, bạn sẽ thấy tùy chọn “Shop and Ad Account.” Nhấp vào đó để kết nối TikTok Shop.

3. Đăng Ký Tài Khoản Shopify hoặc Shopify Lite:

  • TikTok Shop tích hợp chủ yếu với Shopify. Nếu bạn chưa có, đăng ký tài khoản Shopify hoặc Shopify Lite để quản lý cửa hàng và sản phẩm của mình.

4. Thêm Sản Phẩm vào Cửa Hàng TikTok:

  • Sau khi kết nối với Shopify, bạn có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng TikTok. Bạn cũng có thể quản lý lựa chọn và mô tả sản phẩm tại đây.

5. Tạo Quảng Cáo và Sản Phẩm Thực Tế:

  • Tạo video quảng cáo chất lượng cao để giới thiệu sản phẩm của bạn. TikTok Shop cho phép bạn kết hợp quảng cáo với các sản phẩm cụ thể.

6. Chọn Phương Thức Thanh Toán và Vận Chuyển:

  • Thiết lập phương thức thanh toán và chính sách vận chuyển. Đảm bảo rằng thông tin này là rõ ràng và dễ hiểu đối với người mua.

7. Tối Ưu Hóa Trang Cửa Hàng:

  • Cải thiện trang cửa hàng của bạn với các hình ảnh và mô tả sản phẩm hấp dẫn. Điều này giúp tăng khả năng chuyển đổi.

8. Chia Sẻ Sản Phẩm Trên TikTok:

  • Chia sẻ video quảng cáo và sản phẩm trực tiếp trên tài khoản TikTok của bạn. Sử dụng các tính năng như Hashtag Challenges để tăng khả năng hiển thị.

9. Theo Dõi và Đánh Giá Hiệu Suất:

  • Sử dụng các công cụ phân tích của TikTok và Shopify để theo dõi hiệu suất của cửa hàng và sản phẩm. Điều này giúp bạn điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

10. Tương Tác và Phản Hồi:

  • Tương tác với người mua và đáp ứng nhanh chóng đối với bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào. Sự tương tác tích cực có thể tạo niềm tin từ phía khách hàng.

Lưu ý rằng quy trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào cập nhật và tính năng mới của TikTok. Luôn kiểm tra tài liệu hướng dẫn chính thức và cập nhật từ TikTok và Shopify để đảm bảo bạn đang sử dụng những tính năng mới nhất và tối ưu nhất.

Related Posts